Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
YENİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN FEN BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE RAPORU
1. Programda fen okuryazarlığına ve özellikle fen bilimlerinin diğer alanlarla ilişkisine odaklanılmıştır.
2. Programda fen bilimlerinin gerçek hayat problemlerine uyarlanabilirliği üzerinde durulmuştur.
3. Girişimcilik, inovasyon, kalkınma, kariyer, mühendislik gibi kavramlara ilk defa yer verilmiştir.
4. Genel olarak konuların özünü verecek şekilde temel kazanımlara indirgeme yaklaşımı göze çarpmaktadır.
5. Ünite sayılarının her sınıf düzeyi için fazla olduğu söylenebilir. Ünite sayılarının azaltılması ile etkinlik ve deneylere daha fazla zaman ayrılması sağlanmalıdır.
6. Fen ve Mühendislik uygulamaları (STEM) tüm üniteler içine yayılmalı, okulun son zamanlarında yani en verimsiz geçen dönemde ayrı bir ünite olarak yer verilmemelidir. Bu yaklaşıma uygun eğitimler hizmet içi kurslar vasıtasıyla öğretmenlerimize verilmelidir.
7. Ünitelerin fizik, kimya, biyoloji konularının karmaşık sıralaması ile verilmesi doğru bulunmamaktadır. Bunun yerine yaş...ın başlangıcı (canlılar) ile 5. Sınıfta başlanması konuların ileri sınıflarda fizik ve kimya ile bütünleştirilmesi doğru bir yaklaşım olabilir. Fizik, kimya, biyoloji ayrımları öğrencilerin zihninde bu bilim dallarının birbiriyle ilişkisi olmadığı izlenimini doğurmaktadır.
8. 2005 müfredatında kullandığımız fakat 2013 programından itibaren kaldırılan her sınıf düzeyi için öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı uygulamasına geri dönülmelidir. Ders kitapları komisyonlarca hazırlanmalı, özel yayınevlerine devredilmesi durumunda ise ders kitaplarının seçimi eskiden olduğu gibi öğretmenlere bırakılmalıdır. Böylece öğretmenlerin ders kitabı hatalarını düzeltmeye ayırdıkları vakit geri kazanılacaktır.
9. Matematik ve fen bilimleri birbirinden ayrılmaz parçalardır. Öyle ki fen bilimlerinde bir teorinin yasalaşması için matematiksel modelinin gösterilmesi gereklidir. Ortaokul programındaki “matematiksel bağıntılara girilmez” şeklinde bir yaklaşım doğru değildir. Ortaokul düzeyinde temel matematiksel bağıntılar öğrencilere keşfettirilmelidir. Örneğin Ohm kanunu’nu öğrenci deney yaparak kendisi keşfedebilir ve matematiksel formülünü çıkartabilir.
10. Fen bilimleri dersinin 3 ders teorik, 1 ders laboratuvar uygulamaları (3+1) şeklinde işlenmesi uygundur. Ayrıca her okulda laboratuvar bulunması ve gerekli malzemelerin temini sağlanmalıdır. Ancak bu sayede yeni programın altını çizdiği fen okuryazarlığı becerisi kazandırılabilir.
11. 5. Sınıftan başlanarak bilimsel yöntemin tüm ünitelere dağıtılması gereklidir. Bilimsel düşünce ve bakış açısı gelişmeden, bilimsel yöntemi öğrenmeden çocukların direkt olarak bilgi yağmuruna tutulması yanlıştır. Fen bilimleri bilimsel araştırma yöntemleri ile başlamalıdır.
12. 5.sınıflarda:
1.ünite ders süresi ve konu miktarı çok uzun. Kazanım sayısı ve konu başlıkları azaltılabilir.
5. Sınıf 5.1.2.1. kazanımının d bendinde “Ayın atmosferinden bahsedilir” denmektedir. Bu ifade bilimsel olarak yanlıştır.
5. sınıf 5.1.3.2. Ayın evreleri ile ilgili kazanım sınıf düzeyinin üstündedir. Bu kazanımın 6. sınıfta işlenmesi daha verimli olacaktır.
5. sınıf 5.4.2.1. kazanımında süblimleşme olayının ayırt edici özelliklerin alt maddesi olarak işlenmesi kavram yanılgısına neden olabilir. Süblimleşme bir hal değişimidir.
5. sınıfta hayatımızın vazgeçilmezi olan besinler ve besin içerikleri konusuna yer verilmeli, özellikle beslenme alışkanlıklarının oluştuğu ergenlik döneminde dengeli ve sağlıklı beslenme konuları mutlaka işlenmelidir.
Madde ve değişim ünitesinde ısı sıcaklık kavramı ünitenin ilk bölümü olarak alındıktan sonra hal değişmiş ayırt edici özellikler ve ısının maddeler üzerindeki etkileri alınabilirdi. Isı ve sıcaklık kavramı kaldırılmış dahil edilebilirdi.
5.4.4.2 Genleşme ve büzülme olayları ilişkilendirilmek yerine karşılaştırılır ifadesi daha uygun bir kazanım ifadesi olur. İlişkilendirilme benzer kavramlarla olur. Genleşme ve büzülme zıt kavramlardır.
13. 6. Sınıflarda :
2. Ünitesinde sistemlerin fazlaca verilmesi öğrenimi zorlaştırabilir. Bunun yerine sistemler diğer sınıf düzeylerine bölünebilir. Ayrıca sindirim ve boşaltım sistemlerinin arka arkaya işlenmesi kavranmalarını kolaylaştırır. Bununla birlikte destek-hareket, solunum ve dolaşım sistemlerinin fazlaca sadeleştirildiği görülmektedir. Öyle ki , kalbin odacıklarının ve damarların isimlerinin bile verilmemesi kanın izlediği yolun öğrenciye nasıl aktarılacağını düşündürmektedir.Alveollerden bahsedilmemesi öğrencilerde ‘Akciğerlerin içi boş hava oraya dolar oradan direk damara geçer’ şeklinde bir kavram yanılgısı oluşturur.
Solunum sistemi ve Boşaltım sistemi için ayrılan süre yeterli değil. (2 şer saat verilmiş)
6. sınıf kazanımlarına sağlıklı yaş... ve hastalıklardan korunma yolları eklenerek daha verimli ve gündelik hayatta da etkili olacak konular eklenebilir.
14. 7. Sınıflarda:
7.1.1.6 Teleskop modeli hazırlanabilmesi için ışığın yansıması ve kırılması arasındaki ilişkinin bilinmesi ve öğrencilerin ışığın yansıma ve kırılma ile ilgili özelliklerinin 7.5 ünitesinde öğrenmeleri gerektiğinden 7.1 ünitesinin son ünite olarak alınması uygun olacaktır.
7.1.1.4/5/6 kazanımlarında fazlaca teleskoba yer verilmesi, teleskobun merkeze alınarak kazanımların yazılması her okulda teleskop olması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
7.1.2.4 kazanımında evrem kelimesi evren olarak değiştirilmelidir.
Hem 7. hem de 8. Sınıf düzeyinde DNA konusuna yer verilmiştir. Ayrıca DNA’nın onarımı ile ilgili kazanım alt maddesinde Prof. Dr. Aziz Sancar’a vurgu yapılması gerektiği belirtilebilir.
7.2.1.2 /3ve 7.2.2 bölümleri öğrenci seviyesine ağır geleceği için 8. Sınıflardaki 8.2 ünitesine dahil edilebilir.
7. sınıf 7.7.1.1/2/3/4/5 kazanımlarında elektrik, akım, gerilim gibi temel kavramlar işlendikten sonra ampul parlaklığına ilişkin kazanımların verilmesi uygun olacaktır.
Ampermetre ve voltmetre kullanımı ile OHM kanununada değinilmelidir.
7.3.4 Elektrik enerjisinin dönüşümü ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmayan öğrencilerin enerji mühendisliği ile ilgili uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları mümkün olmayacağından bu bölümün 8.7.3 bölümüne alınması daha uygun olacaktır.
7.4.2.3 yaygın bileşik isimlerinin 8.sınıftaki asit baz konusuna alınması öğrenmede kolaylık sağlayacaktır. Asit baz konusundan sonra bunların anlatılması hem kazanımları pekiştirecek hem daha bağlantılı bir alt konu haline gelecektir.
15. 8. Sınıflarda:
8.1 ünitesinin fen bilimleri dersi genel amaçlarına 2017 programında dahil edilen astronomi uygulamaları ,2013 programında gök ve çevre bilimleri olarak geçmekteydi. Fen bilimleri genel amaçlarına dahil olan bu uygulamanın fizik ve kimya uygulamaları ile ilgili olan kısımlarının daha iyi algılanabilmesi için ünite olarak daha sonraki bölümlere alınması uygun olacaktır. Ayrıca TEOG kazanımlarının yarısının bu üniteden gelecek olması özünde coğrafya olan bu konuların öğrenci başarısı ve öğretmen yeterliliği konusunda olumsuz etkisi olacaktır.
8.2.2.3 kazanımında akraba evliliklerinin sakıncalarının tam anlaşılması için sadece bezelye bitkisine ait çaprazlamalar değil diğer canlılara, özellikle de insana ait karakterlerin çaprazlamalarına da yer verilmelidir. Yoksa konu soyut kalır , insana ait özellikler çaprazlanarak akraba evliliklerinin sakıncaları somutlaştırılmış olur.
8.2.5 bölümünde sürekli karıştırılan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği ayrımı yerine 2013 öğretim programının 8.5.4 bölümünde olduğu gibi biyoteknoloji uygulamalarının genel olarak alınması ,biyoteknoloji uygulamalarında görev alan diğer meslek gruplarına değinilmesi anlaşılmayı ve kavramayı kolaylaştıracaktır.
8.4.1.2. kazanımında yarı metallerden de bahsedilmesi gereklidir. Çünkü metallerden ametallere geçişte yarı metallerin oluşturduğu sıra öğrencilerde kafa karışıklığına neden olabilir.
8.4.3.1 kazanımında kimyasal tepkimelerde kütle korunumu kanununada değinilmelidir.
8.4.5 bölümünün süresi ve kazanımların eksikliği hem konunun yeterli anlaşılması için hem de kazanımların uygun şekilde kavratılması için 5 saat yeterli değil ,eski programda 16 saatti.
8.5.1 basit makineler bölümünün süresi kazanımların uygun şekilde kavratılması için yeterli değil.10 saat verilmiş eski programda 16 saatti.
Genel değerlendirme olarak yeni programın günlük yaş...ı temele alan konulardan oluşturulduğu, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlandığı, bilimsel kavramlara önem verildiği söylenebilir. Ancak yukarıda bahsi geçen değerlendirmelerin dikkate alınması zümre öğretmenlerimizin ortak görüş ve önerileri bağlamında uygun görülmektedir.
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim
Bumerang - Yazarkafe