Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI ÜNİTE / KAZANIM /ÖĞRENME ALANI
6. SINIF TÜRKÇE DERSİ SINAVA DAHİL OLAN KAZANIMLAR VE AÇIKLAMALARI
T.6.1. DİNLEME/İZLEME
T.6.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. T.6.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır. T.6.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler. T.6.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.6.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler. T.6.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder. T.6.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir. T.6.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır. T.6.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar. T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
a) Öğrencilere reklam filmleri dinletilerek/izletilerek bunlardaki mesajların ve örtülü anlamların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yaptırılır. b) Öğrencilerin içeriklerdeki tutarlılığı sorgulamaları sağlanır. T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. T.6.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır.
T.6.2. KONUŞMA
T.6.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır. T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.6.2.3.Konuşma stratejilerini uygular.
Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.6.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. T.6.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerini kullanmaları sağlanır.
T.6.2.7. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 40 Türkçe Dersi Öğretim Programı T.6.3. OKUMA
Akıcı Okuma T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır. T.6.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. T.6.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır. Söz Varlığı T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir. T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur. T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan
katkısını değerlendirir. Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.
Anlama T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir. T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. T.6.3.16. Okuduklarını özetler. T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar. T.6.3.19. Metnin konusunu belirler. T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.ürkçe Dersi Öğretim Programı T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır. b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır. T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır. T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir. b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir. T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez. T.6.3.28. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur. T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır. T.6.3.31. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır. T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır. T.6.3.33. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır. T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır. b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır. T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.6.4. YAZMA
T.6.4.1. Şiir yazar. T.6.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.ersi Öğretim Programı b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir. T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır. b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır. T.6.4.5. Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır. T.6.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. T.6.4.8. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. T.6.4.9. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır. T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.
a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. T.6.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf ve okul panosu ile sosyal medyada paylaşmaya teşvik edilir. T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır. T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur. T.6.4.14. Kısa metinler yazar.
Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.
NOT: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda yer alan yazım kurallarından ve noktalama işaretlerinden sorumludur.
6. SINIF MATEMATİK DERSİ
6. SINIF MATEMATİK DERSİ DAHİL OLAN KONULAR,

6.1. SAYILAR VE İŞLEMLER
6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.2. Çarpanlar ve Katlar
6.1.3. Kümeler
6.1.4. Tam Sayılar
6.1.5. Kesirlerle İşlemler
6.1.6. Ondalık Gösterim
6.1.7. Oran
6.2. CEBİR
6.2.1. Cebirsel İfadeler
6.4. VERİ İŞLEME
6.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme
6.4.2. Veri Analizi
6.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
6.3.1. Açılar
6. SINIF MATEMATİK DERSİ DAHİL OLMAYAN KONULAR,
6.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
6.3.2. Alan Ölçme
6.3.3. Çember
6.3.4. Geometrik Cisimler
6.3.5. Sıvı Ölçme
6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ
6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilen Konular

1. Ünite- Güneş Sistemi ve Tutulmalar
2. Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler
3. Ünite- Kuvvet ve Hareket
4. Ünite- Madde ve Isı
5. Ünite- Ses ve Özellikleri Ünitesinin;
6.5.1. Sesin Yayılması Konusu
6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Konusu
6.5.3. Sesin Sürati Konusu
6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Sınav Kapsamına Dâhil Edilmeyen Konular
5. Ünite- Ses ve Özellikleri Ünitesinin;
6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi Konusu
6. Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
7. Ünite- Elektrik Devreleri
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
SINAVA DAHİL OLAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR

1. BİREY VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
2. KÜLTÜR VE MİRAS (Öğrenme Alanı)
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER (Öğrenme Alanı)
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM (Öğrenme Alanı)
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM (Öğrenme Alanı)
SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaş...ına etkilerini analiz eder.
SINAVA DAHİL OLMAYAN ÖĞRENME ALANI VE KAZANIMLAR
SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri
hazırlar.
SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin
gereğini ve önemini savunur.
SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini
analiz eder.
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim
sürecini araştırır.
6. ETKİN VATANDAŞLIK (Öğrenme Alanı)
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR (Öğrenme Alanı)
6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ
SINAVA DAHİL OLAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR

6.1. PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI: Kazanımların tamamı
6.2. NAMAZ: Kazanımların tamamı
6.3. ZARARLI ALIŞKANLIKLAR: Kazanımların tamamı
6.4. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI;
6.4.1. Hz Muhammed’in (s.a.v) davetinin Mekke dönemini değerlendirir.
6.4.2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.
6.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v) davetinin Medine dönemini değerlendirir.
SINAVA DAHİL OLMAYAN ÜNİTE VE KAZANIMLAR,
6.4. HZ. MUHAMMED’in (s.a.v.) HAYATI
6.4.4. Nasr suresini okur, anlamı söyler.
6.5. TEMEL DEĞERLERİMİZ: Kazanımların tamamı
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi