Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
5.SINIFLAR ISI VE SICAKLIK
Öğrencinin Adı-Soyadı:……………………………………………………………….. No:…………………

A) Aşağıdaki yargılardan doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız.
( ) Yeryüzündeki su, buharlaştıkça azalır.
( ) Su buharının soğuk hava katmanlarında donarak kristalleşmesiyle kar oluşur.
( ) Sıcaklık kalorimetre kabıyla, ısı termometreyle ölçülür.
( ) Kömür hayvanların toprak altında kalması ve değişmesi sonucu oluşur.
( ) Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtların kaynağı güneştir.
( ) Maddenin ısı vermesi sonucunda küçülmesine genleşme denir.
( ) Ölçülen ısı miktarı, joule veya kalori birimleri ile ifade edilir.
( ) Petrol, doğal gaz ve kömüre canlı kalıntılarından oluştukları için fosil yakıtlar denir.
( ) Her maddenin genleşme oranı farklıdır.
( ) Maddenin ısı alması sonucunda büyümesine büzüşme denir.
( ) Katı maddeler levha şeklindeyse yüzeyce, tel şeklindeyse boyca genleşir.
( ) Kaynama sırasında maddenin sıcaklığı değişmez.
( ) Kaynama olmadan buharlaşma olmaz.
( ) Erime ve donma birbirinin tersi olaylardır.
( ) Havadaki nem oranının fazla olması buharlaşmayı artırır.
B) Aşağıdaki sözcüklerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazınız.
1. Güneşin etkisiyle su ……………… değişimine uğrar.
2. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren pillere ……………………………………………………….denir.
3. Hayvanların toprak altında kalması ve değişimiyle ………………………… oluşur.
4. Isı …………………….. maddeden ………………………… maddeye doğru akar.
5. 1 kilokalori 1000 ……………………… eşittir.
6. ......................, ……………………….,…………………………………….. ve ……………………………… sıvı yakıtlardır.
7. ……………………,……………………….. ve ……………………………… gaz yakıtlardır.
8. Yandığı zaman çevresine ısı veren maddelere …………………………… denir.
9. …………………… haldeki su, ısı alarak erir.
10. Gazların ……………………………………… yararlanılarak taşımacılıkta kullanılan balonlar yapılmıştır.
11. Isı bir …………………………… çeşididir.
12.Isı enerjisi, ……………………………… enerjisine dönüşebilir.
13. Bir maddenin farklı miktarlarına eşit miktarda ……………………… verildiğinde madde miktarı az olan maddenin ………………………………… artışı daha fazla olur.
14. Güneş altında bekletilen çakmağın patlaması, genleşmenin ……………………………… etkilerindendir.
15. Fırın, ütü ve elektrikli ısıtıcılarda kullanılan termostat, genleşmenin ……………………………… etkilerindendir.

C) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Günlük hayatımızda güneş ışığından hangi alanlarda yararlandığımızı açıklayın.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Suyun doğada döngüsü nasıl gerçekleşir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Isınmak için kullandığımız yakıtlar nelerdir? Bu yakıtlar nasıl oluşur?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​…………………………………………………………………………………………………………
4. Isı ve sıcaklık arasındaki farkı açıklayın.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​…………………………………………………………………………………………………………
5. Genleşmenin olumsuz etkileri nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Buharlaşma ve kaynama arasındaki farkı açıklayın.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren bir deney yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………​…………………………………………………………………………………………………………
F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyin.
1.Sacayağı
Beher
Su
Tabak
Buharlaşma deneyini yapmak isteyen Ecem yukarıdaki araç gereçlerle birlikte aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?(Dpy 2011)
a) termometre b) yemek tuzu
c) ispirto ocağı d) tel

2.Aşağıdaki olaylardan hangisi hacim artışı sonucunda gerçekleşir? ?(Dpy 2010)
a) Kışın su borularının patlaması
b) Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi
c) Şişirilmiş balonun soğukta büzülmesi
d)Termometrenin cıva seviyesinin düşmesi


3. Buhardan buza dönüşüm sırasında yukarıda verilen olaylardan hangileri sırasıyla gerçekleşir? (Dpy 2009)
a)1-4-6 b) 2-3-5
c) 4-5 d)2-3


4. Bir öğrenci aynı tür ve büyüklükteki üç parça kumaşı ıslatıp iyice sıkıyor.Bu kumaş parçalarının her birinin sıcaklıkları farklı üç ortama bırakıp kuruma sürelerini gözlemliyor.Öğrenci bu gözlemle aşağıdakilerden hangisi hakkında yorum yapamaz? (Dpy 2008)

a) Kumaşların kuruma hızı
b) Kumaşlardaki suyun buharlaşma hızı
c) Kurumaya sıcaklığın etkisi
d) Kuruma hızına kumaş büyüklüklerinin etkisi

5. Aşağıdakilerden hangisi gaz yakıtlardandır? (Dpy 2007)
I- Gaz yağı
II- Petrol gazı(LPG)
III- Fuel-oil
IV- Doğal gaz

a) I ve II b) I ve III
c) II ve IV d) I, II ve IV

Kapağı zor açılan bir cam kavanoz,kapağı altta kalacak şekilde sıcak su içinde bırakılıyor ve bir süre sonra kapak açılıyor.
6. Bu sonuca göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? (Dpy 2007)

I-Metalin genleşmesi, camın genleşmesinden büyüktür.
II-Metalin genleşmesi, camın genleşmesinden küçüktür.
III-Metalin genleşmesi, camın genleşmesine eşittir.
a) Yalnız I b) Yalnız II
c) I ve III d) II ve III

7. Bir öğrenci,aynı büyüklükteki iki kaba eşit miktarda suyu koyduktan sonra I.kabı 5, II. kabı 10 dakika ısıtarak son sıcaklıklarını ölçüyor ve II. kaptaki sıcaklık artışının fazla olduğunu gözlüyor.
Öğrenci bu gözleme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? (Dpy 2007)
a) Maddedeki sıcaklık artışı maddenin kütlesine bağlıdır.
b) Maddedeki sıcaklık artışı maddenin aldığı ısı miktarına bağlıdır.
c) Kütleleri farklı olan maddelerin sıcaklık artışı farklı olur.
d) Kütlesi aynı ve eşit ısı verilen maddelerin sıcaklık artışı aynı olur.
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi