Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
fosil yakıtlar ile ilgili test soruları ve cevapları işinize yaraması dileğiyle
Cevap Anahtarı
1 - A 2 - B 3 - D 4 - C 5 - B 6 - D 7 - D 8 - A 9 - B 10 - C 11 - A 12 - D 13 - A 14 - C 15 - A 16 - B 17 - D 18 - C 19 - A 20 - B 21 - D 22 - B 23 - C 24 - A 25 - B

1. (----------) yenilenmeyen bir enerji kaynagıdır?
a) Hidrokarbon
b) Su
c) Güneş
d) Jeotermal enerji

2. Hidrokarbonlar günümüzden ne kadar zaman önce, ne kadar zamanda oluşmuştur?
a) 5 bin yıl önce 50 yılda
b) Milyonlarca yıl önce milyonlarca yılda
c) Milyonlarca yıl önce binlerce yılda
d) Binlerce yıl önce binlerce yılda

3. Kömür nerelerde oluştu?
a) Ovalar
b) Dağlık bölgeler
c) Deniz alanları
d) Bataklıklar

4. Kömür nasıl bir maddedir, yapısında en çok hangi element bulunur?
a) Sentetik, oksijen
b) İnorganik, hidrojen
c) Organik, karbon
d) Akrilik, azot

5. Kömürün oluşumu hangi jeolojik zamanda başladı?
a) Paleozik Dönem
b) Karbonifer Dönemi
c) Mezozoik Dönem
d) Jurasik Dönem

6. Yaşadıkları yerlerde çeşitli nedenlerle ölen bitkiler, “------------” denen, ama kömür sayılmayan organik bir tabaka oluşturdular.
a) İnorganik tabaka
b) Antrasit
c) Yer tabakası
d) Turba

7. Turba hangi nedenlerle yerin derinlerine gömüldü?
a) Yer kabuğunun levha hareketleriyle
b) Yağmur, sel gibi yer üstü doğa olaylarıyla hareket eden toprak, çamur, kum ve öteki çökel maddelerin oluşturdukları yeni katmanlarla
c) Kendi kütlesel ağırlığıyla
d) Hepsi

8. Kömürleşmede, sırasıyla hangileri uzaklaştı?
a) Su ve su buharı, karbon dioksit, oksijen, hidrojen
b) Karbon dioksit, hidrojen, su ve su buharı, oksijen
c) Oksijen, su ve su buharı, karbon dioksit, hidrojen
d) Su ve su buharı, karbon dioksit, hidrojen, oksijen

9. Aşağıdakilerden hagisi yanlıştır?
a) Kömürleşme derecesi düşük linyit ve alt bitümlü, toprağımsı gibi görünürler.
b) Sert kömürler, kolayca ufalanabilir.
c) Kömürleşme derecesi yüksek kömürler, siyah renkli, camsı parlaklıkta olurlar.
d) Yumuşak kömürlerin enerjileri de düşük olur.

10. Hangisi kömürleşme ölçeğinin en üst noktasında yer alır?
a) Linyit
b) Bitümlü
c) Antrasit
d) Alt bitümlü


11. Dünya sıralamasında, en büyük kömür üreticisi ilk beş ülke aşağıdakilerden hagileridir?
a) Çin, ABD, Hindistan, Avustralya ve Güney Afrika.
b) ABD, İngiltere, Güney Vietnam, Türkiye, Güney Afrika
c) Fransa, Türkiye, Hindistan, Çin, Japonya
d) Almanya, ABD, Kanada, Rusya, Mısır

12. 2030’lardaki kömür üretim artışının en az yarısının (-------)’de gerçekleşeceği öngörülüyor.
a) ABD
b)Türkiye
c)Şili
d)Çin

13. Sıvı ve gaz hidrokarbonların oluşabilmesi için gereken en az iki koşul nedir?
a) Denizel ortam ve oksijensizlik
b) Denizel ortam ve oksijen
c) Karasal ortam ve oksijen
d) Karasal ortam ve oksijensizlik

14. Oksijensizlik karbon, hidrojen, azot ve oksijen organik artıkları nasıl etkiler?
a) Hava almalarına yardımcı olur
b) Çürümelerini sağlar
c) Çürümelerini engeller
d) Hiçbiri

15. Hidrokarbonların yeraltında içinde bulundukları yapıya ne denir?
a) Kaynak kaya
b) Örtü kaya
c) Hazne kaya
d) Geçirgen kaya

16. Sudan daha hafif olan hidrokarbonlar, öteye beriye hareket edip, yukarı çıkma eğilimi gösterirler. Bu olguya ne denir?
a) Kaçma
b) Birincil göç
c) İkincil göç
d) Sızma

17. Petrolcülük sektörünün en önemli ayağını (------------) oluşturur.
a) Dağıtım
b) Rafineri
c) Üretim
d) Arama

18. Petrol aramacılığında petrol bulma oranı nedir?
a) 1/9
b) 9/10
c) 1/10
d) 8/10

19. Sismik yansıma yonteminde kullanılan jeofon nedir?
a) alıcı
b) kulaklık
c) verici
d) sinyal

20. Aranan alanda hidrokarbon olabileceği kanısına varılırsa, doğrulamak üzere (-----------) yapılması gerekir.
a) Log alımı
b) Sondaj
c) Arıtma
d) Sismik

21. Bir sondajın yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek duyulmaz?
a) Sismik harita
b) Sondaj kulesi
c) Çamur
d) Uydu haritası

22. Aşağıdakilerden hangisi yakıt olarak kullanılamaz?
a) Doğal gaz
b) Ham petrol
c) Benzin
d) Gaz yağı

23. Bir petrol yan ürünü olan nafta nerede işlenir?
a) Demir çelik fabrikası
b) Tekstil fabrikası
c) Petrokimya fabrikası
d) Kalem fabrikası

24. Fosil yakıt kullanımıyla ortaya çıkan parçacık yayılımı, atmosfere giren ışınları geri yansıtarak (-----------) ; sera gazı yayılımıysa, yeryüzünden yansıyan ışınları yutarak (-----------) etkisi yaratıyor.
a) soğutma /ısınma
b) ısınma / soğutma
c) soğutma / soğutma
d) ısınma / soğutma

25. Hangisi geleceğin enerjisi olacak?
a) Kömür
b) Hidrojen
c) Petrol
d) Doğal gaz
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi