Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Bug 
dosyanın düzgün word halini ekten indirebilirsinizExclamationExclamation

....ÖĞRETİM YILI ....ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ UYGULAMA
ADI SOYADI :.............................................................
SINIF – NO :.............................................................
8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ
BÜYÜME VE GELİŞME

Soldan Sağa

5. Sigara içilen yerde bulunan kişiler sigara dumanından etkilenir. Bu kişilere .......................... denir.
7. Sigarada bulunan zararlılardan .......... kangrene yol açabilir.
8. Ergenlik döneminde ....................hormonlarının neden olduğu fiziksel değişimler meydana gelir.
9. Kız çocukları ergenlik ( buluğ ) çağına erkeklere göre 1-2 yıl daha ...............girerler.

Yukarıdan Aşağıya

1. Kana geçen ................... gazı, hemoglobine bağlanarak hemoglobinin hücrelere oksijen taşıma kapasitesini azaltır.
2. Sigarada bağımlılığı sağlayan madde....................dir.
3. Alkol karaciğerin çalışmasını bozarak, öldürücü bir hastalık olan................a yol açar.
4. Ergenlik döneminin başlaması ve tamamlanması çevre koşulları, beslenme, sağlık........................ve kişiye göre değişir.
6. Vücudumuzun hacim, boy, ve kütle yönünden artmasına ..................denir.
















....ÖĞRETİM YILI ....ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ UYGULAMA
ADI SOYADI :.............................................................
SINIF – NO :.............................................................

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ
ELEKTRİK



Soldan Sağa

2. İletken içerisinde hareket eder ve elektrik akımını oluşturur
4. Bir çeşit dirençtir, üzerinden akım geçtiğinde ışık verir
5. Potansiyel farkının akıma oranı sabittir. Bu kanuna.......kanunu denir
6. Devredeki elektron akımının kaynağıdır
7. Akım birimidir
9. Kapalı olduğunda devreden akım geçer, açık olduğunda ise geçmez
10. Potansiyel birimidir
11. Potansiyel farkını ölçer

Yukarıdan aşağıya

1. İletkenin akıma direnme miktarıdır
3. Değişken bir dirençtir
4. Devredeki akımı ölçer
8. Binaların çatılarında bulunur ve yıldırımdan korunmayı sağlar









....ÖĞRETİM YILI ....ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ UYGULAMA
ADI SOYADI :.............................................................
SINIF – NO :.............................................................




7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ
KUVVET





1


2


3 4

5
6
7 8 9

10






Soldan Sağa

2. Kutuplardaki cismin ağırlığı ekvatora göre daha.......................
6. Bir cisme zıt yönlü ve aynı doğrultuda eşit değerde iki kuvvet uygulandığında, bileşke kuvvetin değeri.....................dır.
7. Ağırlık ne ile ölçülür?
10. Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Yukarıdan Aşağıya

1. Kütle, uzayın ve dünyanın her tarafında .....................
2. Cisim yere yaklaştıkça çekim kuvveti.....................
4. Kuvveti tanımlamak için kuvvetin yönü, şiddeti, başlangıç noktası ve ..........................bilinmelidir.
5. Kütle......................miktarıdır. Yer çekimine göre değişmez.
8. Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ne ad verilir?
9. Kuvvet uygulandığında şekli değişen bazı cisimler kuvvetin etkisi kalktığında eski halini alır. Bu cisimlere ....................cisimler denir.
10. Bir cismin hareketinde veya şeklinde değişiklik yapan etkiye ne ad verilir?














....ÖĞRETİM YILI ....ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ UYGULAMA
ADI SOYADI :.............................................................
SINIF – NO :.............................................................

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ
YERDEĞİŞTİRME VE HIZ



1

2

3

4
5
7


6



Soldan Sağa

1. Dakikada 600 m yol alan bir hareketlinin hızı 10 metre /..............dir.
2. Yer değiştiren cisimlere .........................cisimler denir.
3. Zamanla hızı değişmeyen bir cismin hareketi .................hızlı harekettir.
5. Bir cismin bulunduğu yere o cismin ................denir.
6. ............ zamandaki yer değiştirme miktarına hız denir.


Yukarıdan Aşağıya

1. 20 dakikada 1500 m yol alan bir araç 3 .............13500 m yol alır.
3. Yer değiştirme,..........................dan ilk konum çıkarılarak bulunur.
4. Bulunduğu yerden 40 m güneye 40 m .................... yürüyen bir hareketli 80 m yol yürümüştür ama hiç yer değiştirmemiştir.
7. Saniyede 5 m yol alan bir hareketlinin hızı 18 kilometre /...............tir.


















....ÖĞRETİM YILI ....ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ UYGULAMA ; CANLILARIN İÇ YAPISINA YOLCULUK ( 6. SINIF )
ADI SOYADI :.............................................................
SINIF – NO :.............................................................

1 2
3 22 4
20 5 24 25 26 27 6
23 7
8
9
21 10
11
12 13
14 15
16 17
18 19

Soldan sağa:
1.Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran sıvı.
2.Hücre zarı yapısında protein molekülleri arasında ki yağın diğer adı
3.Hücrenin çevresi ile su alışverişini sağlayan organel.
4.Solunum olayı gerçekleşirken hücreye gerekli enerjiyi sağlayan organel.
5.Bitkiye renk veren organel.
6.Sadece hayvan hücrelerinde bulunan bir organel.
7.Ç... , havuç , fasulye gibi bitkilerin kök şekli
8.Bir fotosentez ürünü
9.Tozlaşma sırasında dişi organa konan çiçek tozlarının diğer adı.
10.Sporlanma ile üreyen bir canlı.
11.Çiçekte döllenme sonucu tohum taslağının oluştuğu bölümün adı.
12.Çiçeğin yapısındaki erkek organ da oluşan polenlerin rüzgar , su ,ve böceklerin etkisi ile dişi organın tepesine konması olayı.
13.Hücre zarı yapısında protein molekülleri arasında ki lipit’in diğer adı
14.Fotosentez olayının bitkide gerçekleştiği bölüm.
15.Hücre zarının dış taraflarında iki sıra halinde bulunan madde.
16.Bir tohumun beli bir sıcaklık , oksijen ve su bulunan ortamda , su emerek gelişmesi ve kabuğunun çatlayarak embriyonun ortaya çıkması olayı.
17.Bitki hücrelerinin hücre çeperinin ana maddesi.
18.Sperm hücrelerinin yumurta hücresiyle birleşmesi olayı.
19.Hücrenin en küçük yapı taşı.

Yukarıdan Aşağı:
20.Bitkinin toprak altında kalan kısmı.
21.Soğan , marul gibi bitkilerin gövde türü.
22.Bitki hücresinde bulunan yeşil renk maddesini taşıyan organel.
23.Toprak altında besin depo eden yer alması , patates gibi bitkilerin gövde şekli.
24.Depo köklü bitkilere bir örnek.
25.Kazık köklü bitkilere bir örnek.
26.Saçak köklü bitkilere bir örnek.
27.Soğan mısır gibi bitkilerin kök şekli.




....ÖĞRETİM YILI ....ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ UYGULAMA ; MADDE VE ÖZELLİKLERİ – CANLILAR ( 7. SINIF )
ADI SOYADI :.............................................................
SINIF – NO :.............................................................

1 6 20 8 13 21

Yukarıdan Aşağı:
1.Her yerde aynı özelliği gösteren maddelere verilen genel ad.
2.Hücrenin sitoplazmasın da protein sentezini gerçekleştiren organ elin adı
3.Dünyanın uydusu.
4.Güneşe en yakın gezegenin adı.
5. En az iki elementin kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni yapının ismi.
6.Bir sindirim organı.
7.Kanın içinde dolaştığı yapı.
8.Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudu koruyan kan hücresi.
9. Mercimek ve tuz karışımını ayırma da kullanabileceğimiz fiziksel ayırma yöntemi.
10.Bulundukları kabın şeklini alan yarı düzenli maddelerin genel adı.
11.Çiçeğin yapısındaki erkek organ da oluşan polenlerin rüzgar , su ,ve böceklerin etkisi ile dişi organın tepesine konması olayı.
12. Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara verilen gelen isim.
13.Kanı vücuda pompalayan yapının adı.
4 14
22 15 17 18
10 16



23
2 7 24
5 25
26 9 11 12
27
28 19
29
30 31

3 32
33 34

14.En düzenli yapıya sahip madde hali.
15.İki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturdukları topluluğun ismi.
16.Katı halden sıvı hale geçme olayı.
17.100 cm3 çözücü de çözünen madde miktarı.
18.Her yerinde aynı özelliği göstermeyen karışımlara verilen genel ad.
19.Oda sıcaklığında gaz halde bulunan bileşik oluşturmayan elementlere verilen genel ad.
Soldan Sağa:
20.Stomaların bitkilerde çoğunlukla bulunduğu yapının adı.
21.Bir sindirim sistemi organı.
22.Ses dalgalarını algılayan duyu organı.
23.En düzensiz madde hali.
24.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara verilen gelen isim.
25.Hücrelerin değişik görevleri yapmak üzere bir araya getirdikleri yapı.
26.Tel ve levha haline gelebilen elementlerin genel adı.
27.Kurşun ve kalayın birleşmesi sonucu oluşan alaşımın adı.
28.Bir sinir hücresinde uyartıların dentritlerden girip iletildikleri uzantı.
29.Bulundukları kabın şeklini alan yarı düzenli maddelerin genel adı.
30.Bir sindirim organı (4 harfli)
31.Havuç, turp ,pancar gibi bitkilerin kök yapısının adı.
32.Sıvı halden katı hale geçme.
33.Bütün gök cisimlerini içine alan , sonsuz kabul ettiğimiz boşluğa verilen ad.
34.Yüksüz cisimlere verilen ad.




....ÖĞRETİM YILI ....ORTAOKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ UYGULAMA; KİM. REAK. –ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR ( 8. SINIF )
ADI SOYADI :.............................................................
SINIF – NO :.............................................................

1 17 2 20
3 4 18 19
5
6 7
8 9
10 11
12
13 14
15 16


Soldan Sağa:
1.Ametallerin kendi aralarında yaptıkları bağ türü.
2.Metallerle ametaller arasında elektron alış verişi sonucu oluşan bağın türü.
3.Bir maddenin başka maddelerin etkisi ile veya kendiliğinden bozularak farklı maddelere dönüşmesi sırasındaki tepkimelere verilen genel ad.
4.Yeşil yapraklı besin üretici canlılara verilen genel ad.
5.Demir ile talaşı fiziksel ayırma da kullandığımız bir yöntem.
6.Dışarı ısı vererek gerçekleşen tepkimelerin adı.
7.Asit ve bazların birleşimi sonucu açığa çıkan bir ürün.
8.Kuvvetli asitlere karşı baz , kuvvetli bazlara karşı asit özelliği gösteren maddelere verilen ad.
9.Sulu çözeltilerinde OH- iyonu verebilen maddelerin genel adı.
10.Maddelerin sınıflandırılmasın da element ve bileşiklere verilen genel ad.
11.Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen aletlere verilen ad.
12.Açık hava basıncını ölçen aletlere verilen ad.
13.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara verilen gelen isim.
14.İki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturdukları topluluğun ismi.
15.Mercimek ve tuz karışımını ayırma da kullanabileceğimiz fiziksel ayırma yöntemi.
16.Her yerde aynı özellik gösteren karışımlara verilen ad.
Yukarıdan Aşağı:
17.Elmanın çürümesi sırasında elmanın uğradığı değişmenin adı.
18. Asit ve bazların birleşimi sonucu açığa çıkan bir ürün.
19.Suda ki zararlı mikropları yok etmede kullandığımız bir yöntem.
20.En az iki elementin kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni yapının ismi.





Ek Dosya-(lar)
.rar  FEN BİLGİSİ 6-7-8 BULMACALAR1.rar (Dosya Boyutu: 53.29 KB / İndirme Sayısı: 16)
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi
Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim
Bumerang - Yazarkafe