Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
DİKKAT
Aşağıdaki deneyleri mutlaka öğretmen kontrolünde yapınız. Gözlük kullanınız

1.
Beyaz Fosforun Kendiliğinden Yanması
Fosforun, beyaz ve kırmızı fosfor olmak üzere iki önemli allotropik şekli vardır.
Beyaz fosfora, ışıkta sarı renk aldığından sarı fosfor da denir.
Oksijene karşı ilgisi oldukça yüksektir. Beyaz fosforun oda sıcaklığında havada yavaş yavaş yükseltgenmesi sıcaklığının yükselmesine neden olur. Sıcaklık 35-45°C ye çıktığında patlama şeklinde yanma görülür. Bu nedenle beyaz fosfor su altında saklanır. Sudan etkilenmez fakat karbon sülfürde çözünür.
Dikkat
Deney tehlikeli olduğundan öğretmen tarafından veya öğretmen gözetiminde ve bir çeker ocakta yapılmalıdır.
Gerekli araç ve kimyasal maddeler:
1.Deney tüpü, adi süzgeç kağıdı,
2.Beyaz fosfor, karbon sülfür
Deneyin yapılışı:
1. Bir bıçak ile az miktarda beyaz fosfor (sarı renkte) kesiniz ve deney tüpüne alınız. Üzerine 2 - 3 ml kadar karbon sülfür ekleyiniz. Dikkatlice çalkalayarak çözünmesini sağlayınız.
2. Fayansın üzerine bir parça süzgeç kağıdı koyunuz ve üzerine deney tüpündeki çözeltiyi boşaltınız. Karbon sülfür uçucu olduğu için hemen süzgeç kağıdını tutuşturur.
Bu deneyle ilgili kimyasal denklemi yazınız.
2. KULLANILAN MALZEMELER
Sıvı sabun, hidrjen peroksit, potasyum iyodür
DENEYİN YAPILIŞI
Bir kaba bir miktar sıvı sabun koyunuz. Üzerine bir miktar hidrojenperoksit ilave ediniz. Karışımı hafif çalkalayarak karıştırınız.
Karışımın üzerine spatül ile bir miktar potasyum iyodür ilave ediniz.
Oluşacak görüntüyü seyredebilirsiniz.
Hidrojenperoksit üzerine potasyum iyodür ilave edildiğinde oksijen gazı açığa çıkıyor. KI burada katalizör vazifesi yapıyor. Açığa çıkan oksijende sabunun köpük olarak çıkmasına sebep oluyor.
3. Çıtır Pıtır Yapalım
MALZEMELER
İki adet beher ,bir adet balon joje , 20gram iyot, amonyak, bir adet huni, bir adet süzgeç kâğıdı, bir adet karıştırma çubuğu.
DENEYİN YAPILIŞI
Bir beherin içine bir miktar amonyak aktarılır, daha sonra bir miktar iyot aktarılarak karıştırılır
Bu karışım balon jojeye aktarılır ve iyice çalkalanarak tam karışması sağlanır.
Bu karışım, huniye yerleştirilen süzgeç kâğıdı ile, behere süzülür.
Süzgeç kâğıdında kalan bir miktar süzülmüş iyot, süzgeç kâğıdına tam dağılacak şekilde dağıtılır ve kurumaya bırakılır.

SONUÇ
Islak halde zararlı olmayan karışım, kuruduktan sonra patlama özelliğine sahip olur. kuru halini elinize almaya çalışmayınız....
Kurumuş haline uzunca bir çubuğun ucu ile uzaktan hafifçe dokunup, kaçınız......
Kuruduktan sonra bu karışım kararsız bir karışım olduğu için, kendi kendine veyahut herhangi bir darbe karşılığı patlayacaktır.
4. Kimyasal Akvaryum


Akvaryum içerisinde bir saatte orman yetiştirmek ister misiniz?
KULLANILACAK MALZEMELER
Akvaryum, Sodyum silikat çözeltisi, demir sülfat, bakır sülfat, demir klorür ... gibi ağır metal tuzları
DENEYİN YAPILIŞI
Piyasada su camı olarak bilinen sodyum silikatın çözeltisini bir beher içerisine koyalım. Üzerine demir sülfat, bakır sülfat, demir klorür ... gibi ağır metal tuzlarından ekelim.
Sıvı içerisine atılan her kristal hemen büyümeye başlar.
Süpürge gibi tüy ve saç biçimi, eğilip bükülen bambuya benzer metal silikat kristalleri gözle görülür bir şekilde büyür.Bu kristalleri hepsi esas olarak sodyum silikattır.
Saf sodyum silikat kristalleri renksizdir. Ama metal tuzları çevresinde onlarla birlikte oldukları için renkli olurlar. Kristal yüzeyleri ve açıları ne kadar çok olursa ışığı yansıtma ve kırma özelliği de o kadar çok olur. Kırınım ışığın dağılmasına ve renklerin oluşmasına sebep olur.

DENEYLE İLGİLİ RESİMLER (Resimleri büyük görmek için tıklayınız)


5. Magnezyum Metalinin Yanması

KULLANILACAK MALZEMELER
Magnezyum metali şeriti, çakmak. maşa
ÖN BİLGİLER
Magnezyum (Mg) aktif bir metaldir. Havanın oksijeni ile yanarak metaloksidi olan magnezyum oksidi oluşturur. olayın denklemi
Mg(k) + 1/2 O2 MgO
şeklindedir

DENEYİN YAPILIŞI
Bir parça magnezyum metali şeriti alınır ve dikkatli bir şekilde çakmak ile yakılır.

DENEYLE İLGİLİ RESİMLER (Resimleri büyük görmek için tıklayınız)

6.
Oksijen Eldesi (Hidrojen peroksitten)

KULLANILAN MALZEMELER
Hidrojen peroksit, mangandioksit, deney tüpü
UYGULAMA
Bir deney tüpüne bir miktar hidrojen peroksit koyunuz. Üzerine bir miktar mangan dioksit ilave ediniz.
Hidrojenperoksit üzerine mangandioksit ilave edince hemen oksijen gazı çıkmaya başlar.
Reaksiyon ekzotermik olduğundan deney tüpü ısınır.

DENEYLE İLGİLİ RESİMLER
7. Bukalemun Sıvı (Kimyasal Denge Deneyi)
AMAÇ
Denge reaksiyonlarına sıcaklığın etkisinin gözlenmesi.
KULLANILAN MALZEMELER
2 adet beher, 1 adet test tüp, Cu(NO3)2 ve NaCI tuzu, Isıtıcı, 3 ayak, Amyantlı tel.
ÖN BİLGİLER
Kimyasal denge reaksiyonlarında sisteme dışarıdan bir etki uygulandığında reaksiyon etkiyi bertaraf edecek yöne doğru gerçekleşir.
Cu(H2O)4+2 ve CuCI4–2 kompleks iyonlarını içeren aşağıdaki denge reaksiyonu endotermik bir reaksiyondur.

Cu(H2O)4+2 + Cl– CuCI4–2 + 4 H2 O + ısı

Sistem soğutulduğunda denge Cu(H2O)4+2 oluşumu yönüne koyacağı için çözelti mavi, sistem ısıtıldığında denge CuCI4–2 oluşumu yönüne kayacağından çözelti yeşil renk olur.
UYGULAMA
Cu(NO3)2 ve NaCI tuzları bir test tüp içindeki suda çözülür. Test tüp buzlu su içeren behere konduğunda çözelti mavi, test tüp sıcak su içeren behere konulduğunda çözelti yeşile döner.


DENEYLE İLGİLİ RESİMLER (Resimleri büyük görmek için tıklayınız)

8. Alev Balonu
DİKKAT
Bu deneyi mutlaka öğretmen kontrolünde yapınız. Gözlük kullanınız
KULLANILAN MALZEMELER
Sodyum klorat (NaClO3), şeker, sülfürikasit (H2SO4), kroze, sacayağı, havan, gözlük
DENEYİN YAPILIŞI
Toz şekeri havanda döverek iyice eziniz. Daha sonra eşit miktarda toz şeker ile sodyum kloratı karıştırınız. sacayağı üzerine konulmuş krozenin içerisinde bulunan şeker-sodyum klorat karışımı üzerine birkaç damla sülfürik asit damlatınız.
DENEYLE İLGİLİ RESİMLER (Resimleri büyük görmek için tıklayınız)9. Sabun Köpüğü
KULLANILAN MALZEMELER
Sıvı sabun, hidrjen peroksit, potasyum iyodür
DENEYİN YAPILIŞI
Bir kaba bir miktar sıvı sabun koyunuz. Üzerine bir miktar hidrojenperoksit ilave ediniz. Karışımı hafif çalkalayarak karıştırınız.
Karışımın üzerine spatül ile bir miktar potasyum iyodür ilave ediniz.
Oluşacak görüntüyü seyredebilirsiniz.
Hidrojenperoksit üzerine potasyum iyodür ilave edildiğinde oksijen gazı açığa çıkıyor. KI burada katalizör vazifesi yapıyor. Açığa çıkan oksijende sabunun köpük olarak çıkmasına sebep oluyor.


DENEYLE İLGİLİ RESİMLER (Resimleri büyük görmek için tıklayınız)
10. Suda Yüzen Kabarcıklar
AMAÇ
Hava ile doldurulmuş sabun baloncuklarının CO2 gazında yüzdürülmesi.
KULLANILAN MALZEMELER
Sabunlu su çözeltisi, sabun balonu oluşturmak için çubuk, geniş şeffaf bir kap (38 litrelik akvaryum olur.), ½ bardak kabartma tozu, 1 bardak sirke, cam tabak.
ÖN BİLGİLER
Yoğunluğu küçük olan bir madde yoğunluğu büyük olanın üzerinde rast gele hareket ederek yüzer. CO2 havadan ağır bir gazdır. Bu nedenle akvaryumun dibine çökerek içeride kalır. CO2 renksiz olduğu için fark edilmez. Hava ile doldurulmuş baloncuklar bu CO2 gazı tabakasının üzerinde yüzer.
UYGULAMA
Akvaryumun ortasına tabağı koy. Yarım bardak kabartma sodasını tabağa dök. Üzerine de 1 bardak sirke dök. Karışım kakarcıklar oluşturarak reaksiyona girer. Oluşan CO2 havadan ağır olduğu için akvaryumda kalır.
(Not : Hava akımından uzak bir yerde yapılmalıdır.. Yoksa CO2 akvaryumdan çıkar.)

Akvaryum üzerinde akvaryumun üst yüzeyine paralel bir şekilde birkaç sabun baloncuğu oluştur. Baloncuklar akvaryumun içine girdiğinde CO2 gazının yüzeyinde yüzer.

Baloncukları inceleyebilirsiniz.
Rengi nedir?
Kaç renk var?
Renkler değişir mi?
Baloncukların büyüklüğü nasıl değişiyor mu?
Baloncuklar yüzerken zamanla büyürler. Çünkü CO2 baloncuğa girer.
11. Limon ya da patates kullanılarak bir kimyasal pil yapılması.

KULLANILAN MALZEMELER
Limon (patates), Cu ve Mg elektrotları, bağlantı kabloları, 1,5 voltluk ampul

ÖN BİLGİLER
Aktiflikleri farklı iki metal arasında elektron alış verişi olur. Bunun sonucu olarak eğer devre şekildeki gibi tamamlanırsa elektrik akımı elde edilir. Burada limon suyu metaller arasında elektron geçişini sağlar. Derişik limon suyu akımın daha da artmasını sağlar. Bu pilde aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir.
ANOT : Mg Mg 2+ + 2e– E0 = 2,37
KATOT : Cu 2+ + 2e– Cu E0 = 2,34 V
PİL : Mg + Cu 2+ Mg2+ + Cu E0pil = 2,37 V
UYGULAMA
Limon elde sıkıştırılarak biraz yuvarlanır ve elektrotlar limona batırılır. Bağlantı kabloları ile ampul bağlanır , devre kapatıldığında devreden akım geçmeye başlar ve ampulü yakar.
12. AMAÇ
Kimyasal reaksiyonlar sonucu değişik renklerde ışık elde edilmesi.
KULLANILAN MALZEMELER
3 mg difenilantrasen (mavi renk için) 4 g Na2CO3
10 mg bis (feniletini) atrasen (yeşil renk için) 0,2 gluminol
2 mg rubren (sarı renk için) veya 24,0 g NaHCO3
10 ml Dimetiflalat (C10H10O4) 0,5 g (NH4)2CO3
25 mg bis – (2,4 dinitrofenil) okzalat veya 0,4 g Cu SO4 (H2O)5
bis – (2, 4,6 - triklorofenil) oxalat 1 L. Damıtık su
ÖN BİLGİLER
Kimyasal reaksiyonlar sonucu enerji açığa çıktığını biliyoruz. Bu enerji çözeltideki fluorofor’a verilir. Bu maddede enerjiyi ışığa çevirir.
UYGULAMA
Yukarıda belirtilen maddeler uygun şekilde karıştırılır ise istenen renkte ışık elde edilir.

13. yanardag
Yapay Volkan Yapalım (Amonymdikromatın Yanma Reaksiyon)


AMAÇ
Amonyum dikromatın yakılması. Kimyasal olaylarda yeni maddeler elde edildiğinin gösterilmesi
KULLANILAN MALZEMELER
Amonyum dikromat (NH4) 2Cr2O7 , kibrit veya ısıtıcı
ÖN BİLGİLER
Kimyasal reaksiyonlar sonucunda dışarı ısı verilebilir. Aynı zamanda bu olay sonucu çok farklı bir madde de elde edilir. Eğer reaksiyon ekzotermik ise işlem süreklilik gösterir.
(NH4)2 Cr2O7 Cr2O3 + 4H2O + N2
UYGULAMA
Amonyum dikromat tutuşturulduğunda volkan gibi patlayarak yanar ve Cr2O3 ’e dönüşür.


Deneyle ilgili resimler (büyük görmek için tıklayınız)
Deney için araç-gereçler: Amonyumdikromat, kibrit ve yanmaz yüzey Deneyin yapılışı: Yanmaz bir yüzey üzerine bir miktar amonyum dikromat koyulur. Bir kibrit yardımı ile tutuşturulur. Yapay yanardağ oluşumu gözlenir. Alçıdan koni biçiminde bir cisim oluşturup, amonyum dikromatı bunun içinde yakarsanız daha güzel görüntüler oluşturabilirsiniz. Bilimsel açıklama: Burada amanyumdikromat, yanmaktadır
14. Yumurtanızı sirkenin içinde 3- 4 gün bekletin,Yumurtanın kabuğundaki kalsiyum ile sirke (asit) tepkimeye girer. İyi eğlenceler
15. Gümüş Ağacı

AMAÇ
Çözeltideki gümüş iyonlarının metalik gümüşe indirgenmesi.
KULLANILAN MALZEMELER
Bakır tel, AgNO3 tuzu, saf su ve beher.
ÖN BİLGİLER
Metallerin aktifliği metal iyonlarının yer değişiminde önemli rol oynar. Bir metal kendinden daha az aktif olan bir metali indirger. Cu metali Ag’ den daha aktiftir. Dolayısıyla çözeltideki Ag+ iyonunu Cu metali indirgerken kendisi Cu+2 ye yükseltgenir. Olayın denklemi
2 Ag+ + Cu Cu+2 + 2 Ag şeklindedir.
UYGULAMA
AgNO3 çözeltisi hazırlanarak behere konur. Spiral hale getirilmiş bakır tel bu çözeltiye batırılır. Bir süre beklendikten sonra çözeltinin rengi maviye döner ve Çözeltide bulunan gümüş iyonları bakır telin üzerinde metalik gümüş olarak toplanarak güzel bir görüntü oluşturur.

DENEYLE İLGİLİ RESİMLER (Resimleri büyük görmek için tıklayınız)

16. Kimyasal Kaynak (Al2O3 İle Fe Reaksiyonu)
AMAÇ
Reaksiyon sonucu açığa çıkan ısıdan faydalanarak demirin eritilerek kaynak yapılması.

KULLANILAN MALZEMELER
Al tozu, Fe2O3 , porselen (ısıya dayanıklı) kap.

ÖN BİLGİLER
Alüminyum metali demirden daha aktiftir ve bu nedenle demirin indirgenmesi (metalik hâle) için Alüminyum kullanılabilir. Reaksiyon ekzotermik olduğundan indirgenen demir açığa çıkan ısı ile sıvı hale geçer.
Fe2O3(k) + Al(k) 2 Fe(s) + Al2O3 (k)+ ısı

UYGULAMA
Demir ya da çelik tellerin ucu yan yana getirilir. Aliminyum tozu ve Fe2O3(k) oksidi tellerin birleşme noktasında karıştırılır. Daha sonra reaksiyonu başlatmak için ısıtılır. Fe2O3(k) deki Fe sıvı metalik demire dönüşerek telleri kaynatır
17. Buzla Yakılan Metal
AMAÇ
Reaksiyonların düşük sıcaklıklarda da gerçekleştiğinin gösterilmesi.
KULLANILAN MALZEMELER
Kuru buz ve magnezyum şeridi.
ÖN BİLGİLER
Kuru buz (katı CO2) magnezyum metali ile temas ettiğinde ekzotermik bir reaksiyon gerçekleşir. Reaksiyon aşağıdaki gibidir.
Mg(k) + CO2(k) MgO(k) + CO(g)
UYGULAMA
Kuru buz magnezyum şeride değdirildiğinde magnezyum yanarak reaksiyona girer.
18. Amonyak Fıskiyesi

AMAÇ
Amonyak gazının suda çözünmesi sonucunda oluşan basınç farkından yararlanarak fıskiye oluşturulması

KULLANILAN MALZEMELER
Amonyak, damıtık su, beher, ince cam boru, damlalık, iki delikli plastik tıpa, fenolftalein indikatörü, yuvarlak tabanlı flask

DENEYLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER
Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağları oluşturur. Bu sebepten suda çok çözünür. 1 atm basınç ve 0 derecede 1 litre suda 1300 litre, 20 derecede ise 700 litre amonyak çözünür. Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi yüzde 34 lük olup yoğunluğu 0,88 g/mL dir.
Kapalı bir kaptaki suyun üzerinde bulunan NH3 gazı suda çözündüğünde kabın iç basıncı düşer. Dış basınç iç basınçtan fazla olduğundan beherdeki su ince cam borudan geçerek kapalı kaba akar. Amonyak gazı suda çözündüğünde bazik bir çözelti oluşturur. Su da fenolftaleinli olduğundan oluşan bazik çözeltinin rengi pembe olur.

DENEYİN YAPILIŞI
Plastik tıpaya ince cam boru ve içine su alınmış damlalık takılır. Flaska bir miktar amonyak konulur. Tıpa ile flask kapatılır. Flasktaki amonyak ısıtılarak buharlaştırılır. Behere damıtık su konulur. Birkaç damla fenalftalein suya damlatılır. Flask ters çevrilerek suya daldırılır. Damlalıktaki su flaska sıkıldığında pembe renkli fiskiye oluşmaya başlar.

Deneyle ilgili resimler
19. Sarıya Dönen Mavi
AMAÇ
Elektroliz olayı ile bakır (II) bromür çözeltisinden brom gazının açığa çıkarılması.

KULLANILAN MALZEMELER
CuBr2, 2 adet platin elektrot, güç kaynağı, U şeklinde deney tüpü, saf su

DENEYLE İLGİLİ ÖN BİLGİLER
Çözelti içinde bulunan (Cu(H2O)2+2 iyonu suya mavi renk verir. Elektroliz olayı sırasında CuBr2 den gelen Br- iyonu yükseltgenerek Br2 oluşur.
2 Br– + 2 e– Br2
Oluşan Br2 suda çözündüğünden çözeltide sarı renk oluşur.
UYGULAMA
Bir miktar CuBr2 tuzu suda çözülür. Çözelti U tüpüne doldurulur. Elektrotlar tüpün her iki ucundan tüpe yerleştirilir. Üreteçle bağlantı sağlandıktan sonra akım verilir. Akım verildiğinde mavi çözelti (Cu(H2O)2+2 iyonu mavi renk verir.) sarıya dönmeye başlar.
(2 Br– Br2 sarı)
20. Suyla Yanan Metal (Sodyum Metalinin Suyla reaksiyonu)

AMAÇ
Su ile sodyum metalinin reaksiyonu.

KULLANILACAK MALZEMELER
Sodyum metali, saf su, cımbız, beher, gözlük

ÖN BİLGİLER
Lityum, sodyum, potasyum gibi aktif metaller oda sıcaklığındaki su ile reaksiyon verir. Reaksiyonda hidrojen gazı açığa çıkar ve reaksiyon patlama şeklinde gerçekleşir. Olayda alev gözlenir. Reaksiyon ekzotermiktir.
Aktif sodyum metali su ile
Na(k) + 2 H2 O(s) NaOH + H2+ ısı
denklemine göre reaksiyon verir.
DENEYİN YAPILIŞI
Bir behere bir miktar saf su konur. Yeni kesilmiş Na metali cımbızla tutularak saf su bulunan behere bırakılır. Hemen reaksiyonun gerçekleştiği gözlenir.
Deneyde reaksiyon esnasında sodyum metali sıçrayarak reaksiyon verdiği için gözlük kullanılmalıdır.
Eğer yanma ve patlamanın daha şiddetli olmasını istiyorsanız beherdeki suyun üzerine yüzecek şekilde küçük bir süzgeç kağıdı koyarak sodyum metalini süzgeç kağıdının üzerine bırakınız
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi